Pinkster Hotline +31 (0) 6 12757322 (only during tournament) pinkster@smashing.pink

Goede doelen

Het Pinkstertoernooi heeft de mooie traditie om homo’s en lesbiennes in moeilijkere delen van de wereld te steunen. Elk jaar kiezen we een groep of initiatief in het LHBTIQ+-netwerk die strijden voor gelijke rechten voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en transgenders. Indien mogelijk verbinden we ons aan een sportinitiatief, maar in landen waar basisrechten niet gewaarborgd of gerespecteerd worden, is sport niet altijd de eerste prioriteit. In een loterij waarbij je aantrekkelijke prijzen kunt winnen, zamelen we geld in dat we doneren als gebaar van vriendschap en steun aan onze broeders en zusters elders.

Het goede doel in 2023 – LGBT Asylum Support

We zijn zeer verheugd om aan te kondigen dat we voor ons Outreach Program 2023 ‘LGBT Asylum Support’ hebben geselecteerd als een NGO die LGBTI-vluchtelingen ondersteunt.

LGBT Asylum Support is een in 2015 opgerichte niet-gouvernementele organisatie (NGO). Het doel van de organisatie is het bieden van ondersteuning aan LGBTI-vluchtelingen in Nederland. Sandro Kortekaas richtte LGBT Asylum Support op als reactie op het verbod op ‘propaganda van niet-traditionele seksuele relaties’ door het Russische parlement. In samenwerking met collega LGBTI-organisaties biedt LGBT Asylum Support ondersteuning aan Lesbische, Homo-, Biseksuele, Transgender- en Intersex-vluchtelingen gedurende de asielprocedure. De organisatie dient als gids en vangnet voor LGBTI-vluchtelingen.

 

 

Missie

LGBT Asylum Support komt op voor LGBTI-vluchtelingen in de asielprocedure of voor hen die in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus in Nederland.

Met uw donatie helpt u een LGBTI-persoon te overleven.

Lees meer over de LGBT Asylum Support

Steun deze stichting met een donatie en maak LGBT Asylum Support mogelijk

IBAN nummer: NL17 INGB 0007013396 – Omschrijving: donatie LGBT Asylum Support
Rekeningnaam: Smashing Pink, Amsterdam, NL
BIC nummer: INGBNL2A. Naam bank: ING, Amsterdam, Nederland

Het goede doel in 2022 – Forbidden Colours

In 2022 hebben we ter ondersteuning van Oekraïense (en andere) LGBTIQ+ vluchtelingen Forbidden Colours geselecteerd voor ons Outreach-Programma 2022. Forbidden Colours is een NGO die LGBTIQ+ vluchtelingen ondersteunt.
In 2022 is Forbidden Colours een inzamelingsactie gestart omdat naar verwachting 100.000 LGBTIQ+ Oekraïners in Europa zullen arriveren. In het verleden hebben vluchtelingenkampen bewezen geen veilige plekken te zijn voor LHBTIQ+ personen.

De inzamelingsactie ondersteunt organisaties in Polen, Hongarije en Roemenië die LGBTIQ+ vluchtelingen opvangen. Zij zorgen voor eerstelijnshulp, zoals huisvesting. In de tussentijd pleit Forbidden Colours samen met hooggeplaatste regeringsfunctionarissen voor een duurzamere oplossing binnen de Europese Unie voor deze LGBTIQ+ vluchtelingen.

Met jouw donatie help je een LGBTIQ+ persoon om te overleven.

Het Goede Doel in 2019 – Stichting Secret Garden

Secret Garden is een stichting van en voor LGBTQI’s (Lesbisch/Homo/Biseksueel en Transgender) met een moslim of andere etnisch-culturele achtergrond gevestigd in Amsterdam. Secret Garden biedt voorlichting aan deze doelgroepen over verschillende onderwerpen en activiteiten. Aan personen die bedreigd worden door familie en/of op straat zijn gezet, ondersteunt zij via haar vrijwilligersnetwerk bij opvang en psychische ondersteuning aan te bieden.

Daarnaast zet Secret Garden zich op dagelijkse basis in voor LGBTQI+ asielzoekers in Nederland die uit landen komen waar zij niet kunnen uitkomen voor hun geaardheid, het verboden is of waarbij zelfs sprake is van levensbedreigende situaties. De afgelopen drie jaar heeft Secret Garden meer dan 500 vluchtelingen en asielzoekers in Nederland ondersteund.

Secret Garden wil daarbij meer bewustzijn creëren van de specifieke problematiek van LGBTQI’s met een migratieachtergrond en bijdragen aan het vergroten van de acceptatie van LGBTQI’s in hun eigen gemeenschap.

Secret Garden organiseert daarbij verder cursussen, debatten, taallessen en terugkerende evenementen zoals Oriendam.

Lees hier meer over Stichting Secret Garden of bekijk hun facebook pagina.

Steun Stichting Secret Garden met een donatie, en maak het mogelijk dat Secret Garden LGBTQI+ vluchtelingen en LGBTQI’s met een moslim of andere etnisch-culturele achtergrond kan ondersteunen

 

 

Het goede doel in 2018  –  Bisi Alimi Foundation  –  Nigeria

Nigeria een van de 72 landen waar LHBT-mensen volgens de grondwet worden gecriminaliseerd met 14 jaar opsluiting. In die delen van Noord-Nigeria die door de sharia worden geregeerd, wordt homoseksualiteit bestraft met de dood – een van de weinige landen waar dit het geval is. Dit plaatst Nigeria in de schijnwerpers, waardoor er angst ontstaat in de LHBT-gemeenschap, maar ook bij hun familie en vrienden. Het heeft geleid tot willekeurige arrestatie van LHBT-mensen en voortdurend mensen tot slachtoffer maken in de maatschappij.

De Bisi Alimi Foundation pleit voor de rechten en waardigheid van LHBT-mensen in Nigeria door de publieke opinie aan te pakken en de sociale acceptatie te versnellen door

  1. onderzoek en studies uit te voeren
  2. korte videocampagnes te ontwikkelen om de maatschappelijke positie van LHBTs te verbeteren
  3. het geven van fellowship trainingen voor media en juristen. De mediatrainingen zijn erop gericht Nigeriaanse media te helpen niet-partijdige, eerlijke en evenwichtige rapportages over LHBT-kwesties te publiceren. De juridische fellowship leidt juridische en para legal professionals

Lees meer over het Bisi Alimi Foundation en/of bekijk de inspirerende presentatie op de TedX conferentie Berlijn van Bisi Alimi.

Het Goede doel 2016 – Proud Lebanon

In 2016 is ‘Proud Lebanon’ het goede doel van het PINKstertoernooi.

‘Proud Lebanon’is een jong LGBT initiatief in het Midden Oosten, om het toenemende geweld tegen mensen met een ander geloven, overtuigingen of levensstijlen te bestrijden.

Proud Lebanon is een non-profit, niet-religieuze, niet-politieke NGO met als doel om duurzame sociale en economische ontwikkeling in Libanon te stimuleren. De LGBTI gemeenschap wordt geconfronteerd met meer en meer discriminatie en geweld. ‘Proud Lebanon’ wil mensen in staat stellen om op te komen voor hun mensenrechten.

Het Goede Doel in 2017  –  IraQueer

Homo’s en lesbiennes in Irak en Koerdistan leven in extreem moeilijke en zware omstandigheden. Niet alleen is hun woongebied continu betrokken in oorlog en gewapende conflicten, daarnaast staat de Irakese en Koerdische maatschappij ook zeer afwijzend tegenover seksualiteit in het algemeen, en speciaal als het vrouwen betreft en LHBTs.

IraQueer is de eerste en tot nu toe enige LHBT+ organisatie die zich focust op de LHBT+ gemeenschap in het Irakese/Koerdische gebied. De medewerkers zijn diverse activisten die bijna allemaal in Irak wonen en leven. IraQueer vertegenwoordigt het begin van de eerste homo-beweging in de geschiedenis van Irak.

IraQueer ondersteunt leden van de LHBT+ gemeenschap door bepaalde diensten te leveren, en ondersteuning en bescherming te geven. Daarnaast proberen de leden van IraQueer de LHBT+ gemeenschap met gerichte documentatie en rapporten onder de aandacht te brengen van de internationale LHBT+ gemeenschap. Meer info over IraQueer

2014 en 2015

Dankzij onze steun heeft een enthousiaste groep homo’s en lesbo’s uit diverse Russische steden een eerste gay tennistoernooi kunnen organiseren. Rainbow Tennis Russia Moscow. Ze willen graag meer tennisevenementen organiseren om elkaar op een sportieve manier te ontmoeten. Gezien de aanhoudende lastige situatie in Rusland voor onze doelgroep, hebben we ze twee jaar gesteund. Een aantal van hen is het gelukt om in 2015 naar Amsterdam te komen en mee te doen met het PinsterToernooi 2015. Bekijk het filmpje van Rainbow Tennis in Moscow!

2014: Kijk ook naar het volgende filmpje om te zien waarom deze dappere homo’s en lesbo’s onze steun verdienen.

2013 en 2012

2013: In 2013 ging het geld van outreach naar Labris, een Servische belangengroep voor lesbische vrouwen.

2012: In 2012 zijn donaties gegaan naar Chosen FEW in Johannesburg en KAOS GL in Ankara.